Vince er et konsulentselskap med spesialisering på forretningssystemet M3

Vince er et konsulentselskap med spesialisering på forretningssystemet M3.

Vince jobber etter filosofien om at de beste salgene gjøres ved hjelp av gode leveranser. Vi bruker derfor ikke mye tid på markedsføring og salg, men heller tiden på gode dialoger mot våre utvalgte kunder.

Vi etterstrever kvalitet i alt vi gjør og har tro på at de beste leveransene oppnås ved å ansette de beste konsulentene. Derav vårt slagord: ‘About Excellent People’.
Å være ansatt i Vince skal være et kvalitetsstempel i forhold til integritet, kunnskap, sosial intelligens, forretningsforståelse, ærlighet og respekt. Det settes også store krav til forandringsvilje hos de ansatte:

 

It is not the strongest species, nor the most intelligent

that survive, but the ones that are most adaptive to change”

Charles Darwin

about
excellent people